วัดหนองบัวศาลา
ถ. ราชสีมา - โชคชัย   ตำบลหนองบัวศาลา  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 0934653270 , 0943100705
เจ้าอาวาส

พระอธิการบุญส่ง ปสนฺนจิตฺโต
เจ้าอาวาส
เว็ปลิงค์หน่วยงาน
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมือง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2565,19:30   อ่าน 17 ครั้ง
วัดหนองบัวศาลา
ถ. ราชสีมา - โชคชัย   ตำบลหนองบัวศาลา  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
เบอร์โทรศัพท์ พระใบฎีกายุทธนา ยุทฺธนปญฺโญ 0934653270พระยุคนธร ธนธมฺโม 0943100705